Yleiset ohjesäännöt

Virallisilla moottorikelkkailureiteillä, tiellä ajettaessa tai tietä ylitettäessä kuljettajalla tulee olla vähintään T-luokan ajokortti.  Maastossa moottorikelkkaa saa ajaa 15 vuotta täyttänyt henkilö.

 • Urien ja reittien ulkopuolella maastossa liikkumiseen tarvitset maanomistajalta erillisen luvan. Metsähallitus myöntää hallinnoimilleen valtio maille luvan.
 • Kelkkailua koskevat samat rattijuopumussäännökset kuin autoilua, myös maastossa.
 • Moottorikelkkaa ei saa käyttää tiellä muutoin kuin tien tai sillan ylitykseen.
 • Käytä aina ajovaloja, moottorikelkkailureitillä liikkuessa ne ovat pakolliset.

Nopeusrajoitukset

 • Moottorikelkan suurin sallittu nopeus on:
  • Reitillä ja maastossa max nopeus on 60 km/h.
  • Jääpeitteisellä vesialueella suurin sallittu nopeus on 80 km/h.
  • Jos hinataan rekeä, jossa on matkustajia, niin suurin sallittu nopeus on 40 km/h.
 • Suojakypärän käyttö suojaa vammoilta ja melulta ja se on pakollinen.
 • Moottorikelkkailureiteillä on noudatettava tieliikennelain määräyksiä, reitillä on oikeanpuoleinen liikenne.
 • Kelkkailija kunnioittaa luontoa. Ei tuhlaa, ei roskaa, ei melua ja ottaa huomioon muut luonnossa liikkujat.